SELAMAT DATANG

Monday, 17 January 2011

OBJEKTIF 2011

1. 100% pelajar dapat mematuhi peraturan-peraturan sekolah
2. Kehadiran pelajar melebihi 90% dan 100% kehadiran tepat waktu
3. Kadar ponteng kelas ad

MATLAMAT STRATEGIK DISIPLIN (HEM)

  1. Menerapkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan pelajar
  2. Menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai murni
  3. Memastikan peraturan sekolah dipatuhi