SELAMAT DATANG

Monday, 28 March 2011

BICARA DISIPLIN

       " Disiplin bermakna kita memberi sepenuh tumpuan ke atas sesuatu kerja sehingga kerja berkenaan selesai dilaksanakan dengan sempurna sama ada kita suka atau tidak suka melakukan kerja berkenaan.
        Ini bermakna, tanpa disiplin kerja yang mudah pun mungkin tidak dapat diselesaikan. Dan kalau diselesaikan, nescaya hasilnya kurang bermutu."

Dr. Shukri Abdullah.

KURSUS KEFAHAMAN AKIDAH,JELEBU


JAWATANKUASA PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR 2011

Monday, 17 January 2011

OBJEKTIF 2011

1. 100% pelajar dapat mematuhi peraturan-peraturan sekolah
2. Kehadiran pelajar melebihi 90% dan 100% kehadiran tepat waktu
3. Kadar ponteng kelas ad

MATLAMAT STRATEGIK DISIPLIN (HEM)

  1. Menerapkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan pelajar
  2. Menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai murni
  3. Memastikan peraturan sekolah dipatuhi